Srpske drolje - Kapitulacija

Drolje srpske Kapitulacija

Drolje srpske Kapitulacija

Drolje srpske Kapitulacija

Kapitulacija

Drolje srpske Kapitulacija

Drolje srpske Kapitulacija

Kapitulacija

Drolje srpske Kapitulacija

Drolje srpske Kapitulacija

Drolje srpske Kapitulacija

Kapitulacija

Drolje srpske Kapitulacija

Drolje srpske Kapitulacija

Kapitulacija

Ni tamo, ni u Pazaru.

  • Ponovo izostaje puna kontrola nad delovima teritorije.

Policija ne sme ni da prismrdi.

  • Ministri javno bivaju prozivani za pripremanje atentata, pronevere, korupciju i zloupotrebe, ali bez posledica.
2021 edgesystem.net